Koučink

Koučování (koučink) je proces, podporující hledání individuálních řešení pro jedince v jím zvolené oblasti.

Kouč není trenér ani poradce (mentor), ale hledá řešení společně s klientem. Termín pochází z anglického slovesa coach (trénovat, vést). Pochopení podstaty koučování ulehčuje i metafora kočího (v angl. coach) nebo dostavníku – jako prostředku, pomáhajícího dostat se důležité osobě pohodlným způsobem z místa, kde právě je, na místo, kde chce být.

Koučování není psychoterapie. I když koučování může mít někdy podobný efekt jako psychoterapie, není ho dosaženo aplikací psychologických a psychoterapeutických teorií, ale díky vlastní cestě, kterou si klient k výsledku najde.

Profesionální kouč je:

 • certifikovaný specialista
 • loajální vůči klientovi a zachovávající "lékařské" tajemství
 • věří v úspěch klienta

Jak koučink funguje?

Kouč pracuje s klientem tak, že pomocí otázek podněcuje klientovo různé pohledy na věc, pomáhá prohloubit jeho uvědomění (co vlastně chci, na čem mi záleží, co naopak vůbec nechci, …) a podporuje ho při nacházení vlastních zdrojů, potřebných k realizaci vlastních záměrů a cílů.

Kouč klientovi neradí, nic nedoporučuje ani neschvaluje, nic mu nepodsouvá ani ho nikam nesměřuje – neovlivňuje klienta svým postojem.

U kouče je důležitá absolutní důvěra v klienta, v jeho celistvost a v jeho schopnost najít vlastní řešení.

Typy koučování:

 • podle hloubky, kterou zasahuje:
  • Transakční – podporuje změnu akce
  • Transformační – mění člověka samotného
 • podle oblasti života, které se dotýká:
  • Profesní – týká se pracovních záležitostí
  • Osobní (životní) – pracuje s tématy ze soukromého života lidí, např. životní spokojenosti, osobní produktivity, partnerských vztahů nebo single života
 • podle počtu osob, se kterými pracuje:
  • Individuální – pracuje s jedním klientem
  • Týmový (skupinový) – pracuje se dvěma a více lidmi zároveň