Hubnutí online

Sestavení programu na dálku/online představuje řešení pro zájemce o naše služby, kteří z důvodů velké časové vytíženosti nebo dojezdové vzdálenosti nemohou osobně návštívit pobočku výživové poradny. V tomto režimu probíhají veškeré konzultace na dálku pomocí emailu, telefonu nebo online setkání. Vstupní a kontrolní měření si klient provádí dle dodaného návodu sám. Výsledkem je plnohodnotný výživový plán, jehož dodržování vede k dosažení vytyčených cílů.

Pro absolování programu je třeba mít:

  • emailovou schránku
  • přípojení na internet
  • mobilní telefon/pevnou linku
  • osobní váhu a krejčovský metr
  • motivaci
Objednání programu a jeho uhrazení

Po objednání programu Vám bude zaslán formulář pro vyplnění spolu s platebními údaji. Program na míru Vám bude odeslán do emailu do 7 dní po uhrazení.

Co bude následovat:

  • poté co poradce obdrží od klienta vyplněný dotazník spolu s výsledky vstupních měření a po uhrazení ceny programu, následuje telefonická konzultace pro zjištění doplňujících informací a seznámení s následujícím průběhem programu
  • následně je klientovi na email odeslán výživový program, který oproti "standardnímu" průběhu navíc obsahuje předem dané termíny kontrolních měření
  • v intervalech dle výživového programu klient posílá poradci výsledky svých kontrolních měření
  • po každém odeslání výsledků následuje telefonická konzultace s návrhem dalšího postupu
  • mimo to je klientům po celou dobu programu ZDARMA k dispozici e-mailová poradna, online poradna, konzultace přes FB messenger či přes jinou aplikaci.
V režimu online lze absolvovat veškeré programy. Cena programů na dálku je stejná jako u programů řešených formou osobních konzultací. Vlastnímu vstupu do programu vždy musí předcházet vstupní konzultace.